Mångfald

 

På DJO Incorporated värdesätter och respekterar vi att de anställda har talanger, synpunkter och erfarenheter som skiljer sig från varandra. Vi är övertygade om att de bästa produkter, innovationer och tjänster skapas av en mångsidig arbetsstyrka. Vi respekterar inte bara olikheter i kultur, etnicitet, kön, sexualitet, ålder, ras, nationellt ursprung och handikapp, nej, vi bygger vår verksamhet på det.

För att bibehålla vår konkurrensfördel som ledande på världsmarknaden inom medicinsk utrustning känner vi oss förpliktigade att rekrytera, vårda och bibehålla en ytterst varierad arbetsstyrka.


MyDJO Login
Login
Glömt ditt lösenord?  
        Klicka här