Registrering


Genom “MyDJO” har vi möjligheten att erbjuda medicinskt utbildad personal tillgång till relevanta kliniska studier och forskning.

Som ”MyDJO” användare får du tillgång till vårt omfattande referensbibliotek för att söka efter relevanta kliniska studier relaterade till indikationer och/eller produkter. Biblioteket innehåller idag över 500 artiklar och kliniska studier och uppdateras varje månad för att se till att de senaste forskningsrönen finns tillgängliga.

Då du registrerar dig i “MyDJO” så har du möjlighet att via mail få information om nya produkter, kliniska studier, kongresser etc. Denna tjänst är ständigt under utveckling vilket betyder att andra verktyg som kan vara av nytta för dig i ditt dagliga arbete kan komma att finnas tillgänglig i framtiden.

Om du inte har registrerat dig så kan du göra det genom att först välja språk i fältet nedan och sedan klicka på Registrera. Om du redan är registrerad är det bara att logga in på ”MyDJO”.
 

 

MyDJO Login
Login
Glömt ditt lösenord?  
        Klicka här